📍Shelly beach

Žiadne iné zviera na svete nieje vykreslované tak hrôzostrašne, ako žralok aj napriek tomu som neváhala ani sekundu ponoriť sa do vody tam, kde je vysoká pravdepodobnosť jeho výskytu.

Dnes sme mali veľké šástie. Na obľúbenej Shelly beach sme okrem nádherného wobbegong žraloka, ktorý vo vode pôsobil pokojne videli aj menej fotogenického angel žaloka. Nie nadarmo sa hovorí, že ak raz zažijete pod vodou stretnutie so žralokom budete už navždy chytený.