📍 Shangai

8 tis sôch ktoré každoročne prilákajú do Číny niekoľko tisíc návštevníkov prilákala aj mňa. Terraccota army.