📍 Xian 📆28.5.2010

8 tis sôch ktoré každoročne prilákajú do Číny niekoľko tisíc návštevníkov prilákala aj mňa. Terraccota army.